Medycyna pracy

Medycyna pracy

W Poradni Medycyny Pracy udzielane są wyłącznie świadczenia odpłatne.
W poradni przyjmuje lek. med. Dariusz Twardawa, specjalista medycyny pracy.

Badania profilaktyczne mogą być finansowane bezpośrednio przez klientów indywidualnych lub przez pracodawców, którzy zawarli z nami umowę.
W naszej przychodni w ramach badania profilaktycznego wykonywane są niezbędne badania laboratoryjne oraz konsultacje lekarzy specjalistów. Można również otrzymać skierowanie na wykonanie rtg klatki piersiowej.

Warunkiem przyjęcia pacjenta jest skierowanie na badania wstępne/okresowe/kontrolne wystawione przez firmę. Specjalista – kadrowiec zapisuje na skierowaniu opis stanowiska pracy (np. czy jest to: kierowca, praca na wysokości, praca przy komputerze, styczność z żywnością, itd.). Według zapisu określającego rodzaj wykonywanej pracy na skierowaniu należy zapisać się do odpowiedniego specjalisty:

  • praca na wysokości – okulista, laryngolog, neurolog, laboratorium
  • praca przy komputerze – okulista, laboratorium
  • kierowca – okulista, laryngolog, laboratorium
  • inne – decyduje lekarz medycyny pracy

Należy najpierw udać się do laboratorium (czynne od poniedziałku do piątku w godz.: 7.00-9.00) w celu wykonania badań: morfologia, OB, mocz, ewentualnie badania dla celów sanitarno – epidemiologicznych, wykonać prześwietlenie klatki piersiowej (raz na 3 lata). Następnie jeżeli wymaga tego stanowisko wykonywanej pracy – do specjalisty, a na końcu z kompletem badań do lekarza medycyny pracy.

W razie pytań – prosimy o kontakt z rejstracją.

Accessibility
Zamknij