TELEPORADY

Teleporady udzielane przez nasz personel mogą wymagać przekazania naszym pracownikom pewnych informacji drogą mailową.
Jeżeli taka prośba ze strony naszego personelu zostanie Państwu przekazana prosimy o przesłanie danych na adresy:

– dla pacjentów z Pyskowic na adres:

teleporady.paderewskiego@remedium.net.pl

– dla pacjentów z Toszka na adres:

teleporady.toszek@remedium.net.pl

W tytule maila prosimy o podanie imienia i nazwiska pacjenta.
Prosimy o wysyłanie maila tylko po uzgodnieniu z naszym personelem.
Maile nieuzgodnione będą z serwera usuwane bez rozpatrzenia.