ZWOLNIENIA LEKARSKIE A KWARANTANNA

W związku ze stanem podwyższonego zagrożenia epidemicznego informujemy, że w przypadku pacjenta bez objawów chorobowych, który w ciągu ostatnich 14 dni powrócił z kraju gdzie występuje epidemia Covid-19 (Koronawirusa) lub miał kontakt z osobą podejrzaną lub zakażoną SARS-CoV-2 (Koronawirusem), decyzję o poddaniu kwarantannie podejmuje Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna lub Wojewódzka Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna właściwa miejscu pobytu. Decyzja PSSE lub WSSE jest decyzją administracyjną równoważną zwolnieniu lekarskiemu i nie wymaga wystawienia zwolnienia przez lekarza.

W przypadku wystąpienia objawów choroby prosimy o uzgodnienie teleporady z lekarzem.

Poniżej zamieszczono linki do strony ZUS

https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/informacja-o-uprawnieniach-do-swiadczen-z-powodu-poddania-sie-kwarantannie-lub-izolacji/3194282

oraz

https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/swiadczenia/-/publisher/details/1/informacja-o-uprawnieniach-do-swiadczen-z-powodu-poddania-sie-kwarantannie-lub-izolacji/2534621#4