Badania profilaktyczne

Badania profilaktyczne

W ramach prowadzonej profilaktyki pacjenci mogą skorzystać z bezpłatnych badań w kierunku wybranych chorób, finansowanych przez NFZ lub przez ministerstwo zdrowia.

Nasza przychodnia jest obecnie wykonawcą trzech programów profilaktycznych.

1. Profilaktyka raka szyjki macicy

Program adresowany jest do kobiet w wieku 25 -59 lat, które nie miały wykonywanej cytologii w ramach ubezpieczenia zdrowotnego w ciągu ostatnich trzech lat.
Na wykonywane w ramach programów profilaktycznych badania cytologiczne mogą zgłaszać się bez skierowania wszystkie kobiety, które spełniają powyższe kryteria. Potrzebny jest tylko dokument potwierdzający ubezpieczenie.

2. Program profilaktyki chorób układu krążenia

Program adresowany jest w szczególności do osób obciążonych czynnikami ryzyka chorób układu krążenia, które są w wieku 35, 40, 45, 50 lub 55 lat (w 2017r. są to osoby urodzone w latach 1982, 1977, 1972, 1967 i 1962) u których nie została dotychczas rozpoznana choroba układu krążenia w okresie ostatnich pięciu lat nie korzystały z badań w ramach programu

3. Profilaktyka POCHP ? ?Profilaktyka chorób płuc”

Program adresowany do osób powyżej 18 r.ż. palących papierosy, w tym – w zakresie diagnostyki POChP – w szczególności do kobiet i mężczyzn pomiędzy 40 a 65 rokiem życia, którzy nie mieli wykonanych badań spirometrycznych w ramach programu profilaktyki POChP w ciągu ostatnich 36 miesięcy (także u innych świadczeniodawców), u których nie zdiagnozowano wcześniej, w sposób potwierdzony badaniem spirometrycznym, przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (lub przewlekłego zapalenia oskrzeli lub rozedmy).
Przewlekła Obturacyjna Choroba Płuc (POCHP) jest jednym z najczęściej występujących schorzeń, związanych paleniem tytoniu. Nazwa choroby łączy dotychczas znane schorzenia: przewlekłe zapalenie oskrzeli i rozedmę płuc.

Accessibility
Zamknij