W dni powszednie, weekendy oraz święta w godzinach od 23.00 do 7.00 dostępność świadczeń zapewniają apteki całodobowe na terenie Powiatu Gliwickiego.