Polityka Prywatności

Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Serwisu https://remedium.net.pl (Serwis), czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe, jest NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ CENTRUM USŁUG MEDYCZNYCH AA „REMEDIUM” AWRAMIENKO SPÓŁKA JAWNA z siedzibą
w Pyskowicach (44-120) przy ul. Paderewskiego 11, KRS 0000305003, NIP 9691205518, REGON 27661678000000 (Administrator). Kontakt z Administratorem jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail: info@remedium.net.pl.

 • RODO jest unijnym prawem regulującym zasady ochrony danych osobowych, które stosujemy od 25 maja 2018 r. Od tego dnia nasza firma przestrzega zasad określonych w RODO.

  Pełna nazwa RODO: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

 • Administratorem Państwa danych osobowych jest
  Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
  Centrum Usług Medycznych
  AA „REMEDIUM” Awramienko sp.j.


  Nasze dane kontaktowe: 

  Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
  Centrum Usług Medycznych
  AA „REMEDIUM” Awramienko sp.j.

  44-120 Pyskowice ul. Paderewskiego 11
  tel. 32 233-87-62
  tel. 32 233-31-65
  tel. 32 233-82-02

   

          kontakt@dpo24.pl


  Administrator danych jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo przekazanych danych osobowych oraz przetwarzanie ich zgodnie z przepisami prawa.

 • Wykorzystujemy Państwa dane osobowe w celu nawiązania kontaktu oraz udzielenia odpowiedzi
  na pytanie zadane za pośrednictwem formularza kontaktowego lub wskazanego na naszej stronie adresu e-mail lub telefonu kontaktowego. Podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 • Państwa dane osobowe będą przetwarzane do chwili realizacji zadania, do którego dane osobowe zostały zebrane, czyli do chwili nawiązania kontaktu i udzielenia odpowiedzi na pytanie zadane za pośrednictwem formularza kontaktowego lub wskazanego na naszej stronie adresu e-mail lub telefonu kontaktowego.

 • Mogą Państwo złożyć do naszej firmy wniosek o:

  • dostęp do danych osobowych (informację o przetwarzanych danych osobowych oraz kopię danych),
  • sprostowanie danych, gdy są one nieprawidłowe,
  • usunięcie lub ograniczenie przetwarzania danych osobowych.

  Niezależnie od praw wymienionych wyżej mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych, jeśli podstawą prawną wykorzystywania danych jest prawnie uzasadniony interes. Po przyjęciu wniosku w tej sprawie jesteśmy zobowiązani do zaprzestania przetwarzania danych w tym celu.

  Mają Państwo także prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.

  Udzielona zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych może być wycofana
  w każdym czasie.

 • Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych, Państwa dane możemy przekazać – oprócz osobom upoważnionym przez Administratora danych – innym podmiotom, w tym:

  • podmiotom przetwarzającym je w naszym imieniu, np. dostawcom usług technicznych i podmiotom świadczącym nam usługi doradcze;
  • innym administratorom.

  Państwa dane nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (do krajów innych niż kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Liechtenstein).

 • Nasza firma wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej: kontakt@dpo24.pl.