ZMIANA ORGANIZACJI PRACY PRZYCHODNI

Informujemy iż zgodnie z zaleceniami wydanymi przez Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Konsultantów Krajowych dotyczącymi epidemii koronawirusa zmieniamy organizację pracy przychodni

doctor

TELEPORADY

Teleporady udzielane przez nasz personel mogą wymagać przekazania naszym pracownikom pewnych informacji drogą mailową.
Jeżeli taka prośba ze strony naszego personelu zostanie Państwu przekazana prosimy o przesłanie danych na adresy:

W tytule maila prosimy o podanie imienia i nazwiska pacjenta.
Prosimy o wysyłanie maila tylko po uzgodnieniu z naszym personelem.
Maile nieuzgodnione będą z serwera usuwane bez rozpatrzenia.

KONTYNUACJA RECEPT NA LEKI STAŁE

Zlecenia kontynuacji leków stałych można przekazać:

1. drogą telefoniczną – poprzez telefony rejestracji
2. do skrzynek pocztowych przy przychodniach
3. drogą mailową na adresy:

Prosimy aby na zamówieniu recepty podać imię i nazwisko, rok urodzenia, nazwy leków stałych i ilości opakowań oraz numeru telefonu.

Recepty będą przygotowane w ciągu 1-2 dni roboczych. Kody e-recept zostaną przekazane telefonicznie lub SMS’em na podany numer telefonu.